LINUS 4

LINUS 4

שליטה על עד 4 הינעים פרופורציונליים
מפעיל 4 מנופים לינארים
מתגי הפעלה שונים נוחים לשימוש
מתג עצירת…

LINUS 6

LINUS 6

שליטה על עד 6 הינעים פרופורציונליים
מפעיל 6 מנופים לינארים
מתגי הפעלה שונים נוחים לשימוש
מתג עצירת…

ORBIT

ORBIT

מיועד ליחידת הינע בודדת
8  לחצנים
מתג עצירת חירום
נורת לד המצביעה על פעולה/ מצב סוללה

SPECTRUM 1

SPECTRUM 1

שליטה של עד 2 ג'ויסטיקים
מגוון רחב של מתגי הפעלה
מתג עצירת חירום
נורת לד המצביעה על…

SPECTRUM 2

SPECTRUM 2

שליטה של עד 3 ג'ויסטיקים היכולים להניע עד 8 מנופים לינאריים.
מגוון רחב של מתגי הפעלה
מתג עצירת…

שלטי רדיו אלחוטיים
כיום השליטה בעגורנים ומכונות באמצעות שלט רחוק היא הסטנדרט בתהליכי ייצור מודרני ומערכות לוגיסטיות. באמצעות שלט רחוק ניתן לחסוך זמן, לשמור על בטיחות העובד ולהגביר את יעילות העבודה.
חברת HBC radiomatic היא החברה המובילה בעולם בתחום שלטי הרדיו.