SPECTRUM 2

שליטה של עד 3 ג'ויסטיקים היכולים להניע עד 8 מנופים לינאריים.
מגוון רחב של מתגי הפעלה
מתג עצירת חירום
נורת לד המצביעה על פעולה/ מצב סוללה
סוללה נטענת, המיועדת ל-20 שעות עבודה רציפה, הניתנת להחלפה.
יכול להגיע עם מסך צבעוני
מגיע עם יחידת קליטה (רסיבר)

לינקים לקטלוג:

שאלו אותנו על - SPECTRUM 2