ORBIT

מיועד ליחידת הינע בודדת
8  לחצנים
מתג עצירת חירום
נורת לד המצביעה על פעולה/ מצב סוללה
סוללה נטענת הניתנת להחלפה
מגיע עם יחידת קליטה (רסיבר)

לינקים לקטלוג:
  ORBIT

שאלו אותנו על - ORBIT