LINUS 4

שליטה על עד 4 הינעים פרופורציונליים
מפעיל 4 מנופים לינארים
מתגי הפעלה שונים נוחים לשימוש
מתג עצירת חירום
נורת לד המצביעה על פעולה/ מצב סוללה
סוללה נטענת הניתנת להחלפה
מגיע עם יחידת קליטה (רסיבר)

לינקים לקטלוג:

שאלו אותנו על - LINUS 4