LINUS 6

שליטה על עד 6 הינעים פרופורציונליים
מפעיל 6 מנופים לינארים
מתגי הפעלה שונים נוחים לשימוש
מתג עצירת חירום
נורת לד המצביעה על פעולה/ מצב סוללה
סוללה נטענת הניתנת להחלפה
מגיע עם יחידת קליטה (רסיבר)


  LINUS 6

שאלו אותנו על - LINUS 6