SPECTRUM 1

שליטה של עד 2 ג'ויסטיקים
מגוון רחב של מתגי הפעלה
מתג עצירת חירום
נורת לד המצביעה על פעולה/ מצב סוללה
סוללה נטענת, המיועדת ל- 20 שעות עבודה רציפה, הניתנת להחלפה.
יכול להגיע עם מסך צבעוני
מגיע עם יחידת קליטה (רסיבר)


שאלו אותנו על - SPECTRUM 1