icountBS Bottle Sampler

מעבדה ניידת לאנליזת בקבוק שמן, עם זמן בדיקה משתנה החל מ15 שניות ונפח של 10מ"ל

יכולת חזרתיות של תוצאות, כיול לפי ISO11171  וISO11943

יכולת ניידות עם סוללה DC נטענת

ניקוי עצמי של איזור הבדיקה על ידי המכשיר, למניעת זיהומים בין בדיקות

אין דרישה מיוחדת לגודל בקבוק (קוטר מקסימלי 75מ"מ וגובה 150מ"מ)


  Parker

שאלו אותנו על - icountBS Bottle Sampler