icount Oil Sampler

icount Oil Sampler

ערכת ניטור ניידת לכל מקום ולכל זמן עבור בדיקות איכות שמן ודלק

שימוש בטכנולגיית איתור באמצעות עירפול לייזר

icountBS Bottle Sampler

icountBS Bottle Sampler

מעבדה ניידת לאנליזת בקבוק שמן, עם זמן בדיקה משתנה החל מ15 שניות ונפח של 10מ"ל

יכולת חזרתיות של תוצאות, כיול…

icountPD Particle Detector

icountPD Particle Detector

מספק מידע באופן רציף ועצמאי על כמות חלקיקים בשמן

מבוסס טכנולוגיה של דיודת אור לייזר המאפשרת חזרתיות של תוצאות

נוריות…