• ORBIT

  מיועד ליחידת הינע בודדת
  8  לחצנים
  מתג עצירת חירום
  נורת לד המצביעה על פעולה/ מצב סוללה
  סוללה נטענת הניתנת להחלפה
  מגיע עם יחידת קליטה (רסיבר)

 • LINUS 4

  שליטה על עד 4 הינעים פרופורציונליים
  מפעיל 4 מנופים לינארים
  מתגי הפעלה שונים נוחים לשימוש
  מתג עצירת חירום
  נורת לד המצביעה על פעולה/ מצב סוללה
  סוללה נטענת הניתנת להחלפה
  מגיע עם יחידת קליטה (רסיבר)

 • LINUS 6

  שליטה על עד 6 הינעים פרופורציונליים
  מפעיל 6 מנופים לינארים
  מתגי הפעלה שונים נוחים לשימוש
  מתג עצירת חירום
  נורת לד המצביעה על פעולה/ מצב סוללה
  סוללה נטענת הניתנת להחלפה
  מגיע עם יחידת קליטה (רסיבר)

 • LINUS 6
 • SPECTRUM 1

  שליטה של עד 2 ג’ויסטיקים
  מגוון רחב של מתגי הפעלה
  מתג עצירת חירום
  נורת לד המצביעה על פעולה/ מצב סוללה
  סוללה נטענת, המיועדת ל- 20 שעות עבודה רציפה, הניתנת להחלפה.
  יכול להגיע עם מסך צבעוני
  מגיע עם יחידת קליטה (רסיבר)

 • SPECTRUM 1
 • SPECTRUM 2

  שליטה של עד 3 ג’ויסטיקים היכולים להניע עד 8 מנופים לינאריים.
  מגוון רחב של מתגי הפעלה
  מתג עצירת חירום
  נורת לד המצביעה על פעולה/ מצב סוללה
  סוללה נטענת, המיועדת ל-20 שעות עבודה רציפה, הניתנת להחלפה.
  יכול להגיע עם מסך צבעוני
  מגיע עם יחידת קליטה (רסיבר)

 • רסיברים

  מגוון רסיברים המותאמים לסוגי השלטים השונים ע”פ צורכי הלקוח.

שלט רדיו אלחוטי

שלטי רדיו אלחוטיים

כיום השליטה בעגורנים ומכונות באמצעות שלט רחוק היא הסטנדרט בתהליכי ייצור מודרני ומערכות לוגיסטיות. באמצעות שלט רחוק ניתן לחסוך זמן, לשמור על בטיחות העובד ולהגביר את יעילות העבודה.

חברת HBC radiomatic היא החברה המובילה בעולם בתחום שלטי הרדיו.

אנו מספקים שירות טכני בתחום המומחיות שלנו 073-2570000