מנועים הידראוליים

מנוע הידראולי מסב לחץ וספיקה הידראולים לסיבוב ומומנט מכאניים. בדומה לבוכנה הידראולית שמבצעת תנועה לינארית, מנוע גורם לכך שתתבצע תנועה סיבובית.

מבנה המנוע דומה מאד לזה של משאבה הידראולית, אך בניגוד למשאבה, המנוע יכול לבצע פעולה סיבובית לשני הכיוונים, בנוסף, המנוע ההידראולי מתוכנן להתחבר לקווי לחץ משני צדדי המנוע. הסוגים העיקריים של המנוע הינם; מנוע גלגלי שיניים, כנפיים, בוכניות (צירי ו.....רדיאלי), גירוטור.
Read more
סגור
We provide technical service to our area of expertise 073-2570000
Signup to our newsletter here