MTS Silentflo HPU

יחידות כח הידראוליות הידועות בעבודה השקטה והנקייה שלהן.

יחידות אלה אמינות מאוד ומתוכננות לעבוד בתנאי עבודה קשים פעם אחר פעם.


  MTS

שאלו אותנו על - MTS Silentflo HPU