MTS High-Force

בדיקה מכנית של כוחות גדולים קריטית לקביעת הביצועים ומאפייני העמידות של רכיבים, חומרים ותת מכלולים גדולים שצריכים לעמוד בכוחות. מכונות ה- High-Force נותנות מענה ייחודי לצורך זה ע"י בדיקות מדוייקות, המכסות ספקטרום רחב ומגוון של בדיקות דינאמיות וסטטיות של כוחות גדולים. הבדיקות נעות מביצוע של בדיקת כוחות פשוטה, לבדיקת אפיון דינאמי של מבנים ועד לבדיקות מקיפות של סדקים ועייפות החומר. משפחה זו יכולה לשמש תעשיות שונות ולהכיל מגוון רחב מאוד של דגימות, כגון, רכיבי מתכת, מבנים אזרחיים, חומרי בנייה, חומרים גאולוגים, רכיבים לתעופה וחלל, צינורות נפט וגז, רכבות, טורבינות רוח ועוד.

לקטלוג המוצר


  MTS

שאלו אותנו על - MTS High-Force