חיישנים להתרעה על זיהום

מגוון חיישנים שמורכבים על מערך המכונה

מעניק יכולת התרעה, ניטור ומענה מהיר לתקלות

אנו מספקים שירות טכני בתחום המומחיות שלנו 073-2570000