בנדים

מהדקים (בנדים) מפלדה מצופה ומפלב"ם במספר דגמים.

שאלו אותנו על - בנדים