אנליזת זיהום חלקיקי ברזל בשמן

מענה מהיר לרמת זיהום חלקיקי ברזל בשמן המערכת

יכולת למדוד מגמה של הידרדרות במצב השמן והזיהום החלקיקי

מעניק יכולת מענה מהיר של אחזקה מונעת=חיסכון גדול בכסף

 

אנו מספקים שירות טכני בתחום המומחיות שלנו 073-2570000