ISO 9001 – ליא הוסמכה על ידי המכון לבקרת איכות IQC לתקן 9001 ISO, דבר המאפשר ומקנה ייצור נאות ובסטנדרט גבוה עבור לקוחותינו. – צפה בתעודה

מדיניות האיכות של החברה- צפה במסמך

אישור ייצוג חברת פרקר בתחום ההידראוליקה. – צפה באישור

אישור ייצוג תחום צנרת הידראולית של חברת פרקר. – צפה באישור

הסמכות בתחום הצנרת. – הסמכה א , הסמכה ב

אישור השלמת קורס לשרות ותיקון משאבות בוכנה של פרקר.

אישור ייצוג חברת HBC RADIOMATIC – צפה באישור

ARC- AUTHORIZED REPAIR CENTER מחלקת השיפוצים של החברה קיבלה הסמכה רשמית מפרקר לתיקון ובדיקת משאבות הידראוליות. – צפה בהסמכה

שינוי שם ברשם החברות – צפה באישור