שסתומים – רקע וסוגים

רכיב השולט על אחד או יותר ממשתני המערכת שהם: לחץ, ספיקה וכיוון.

השסתומים מתחלקים לקבוצות שונות:

  • על פי אופן ההפעלה (מכאני, חשמל, אוויר וכדומה)
  • על פי אופן החיבור שלהם (השסתום עשוי לשבת על סעפת כשהנוזל עובר בין פתחי השסתום לסעפת, או להתחבר ישירות לצנרת)
  • הגודל של השסתום הכוונה היא למידות המעבר הפנימי המשפיעות על הספיקה המכסימאלית שניתן להעביר בשסתום בלי לגרום לחימום וגם למידות הפתחים אליהם מתחברים.
  • שסתומים מסוג “Spool” שמעצם הגדרתם מאפשרים לכמות קטנה של דליפה לעומת שסתומים מטיפוס “Poppet” שנחשבים כשסתומי אפס דליפות.

שסתומים On-Off בעלי מצב מופעל לגמרי או מצב כבוי לגמרי לעומת שסתומים פרופורציונאליים אשר מאפשרים לשלוט בלחץ, ספיקה ו/או כיוון באופן רציף. (כגון שסתומים פנאומטיים, הידראוליים, סרוו-הידראוליים, פרופורציונאלים ועוד).