שירות טכני

  • שירות אחזקה ותמיכה טכנית למערכות הינע ושליטה במפעלים ואתר הלקוח
  • שידרוג מתקנים תעשייתיים
  • שירות טכני מקצועי למכונות קידוח באתר העבודה
  • התקנה והרצה של מערכת שתוכננה ונבנתה בבית ליא
  • אפשרות לחוזה שירות שנתי