רכיב השולט על אחד או יותר ממשתני המערכת שהם: לחץ, ספיקה וכיוון. השסתומים מתחלקים לקבוצות שונות: על פי אופן ההפעלה (מכאני, חשמל, אוויר וכדומה) על פי אופן החיבור שלהם (השסתום עשוי לשבת על סעפת כשהנוזל עובר בין פתחי השסתום לסעפת, או להתחבר ישירות לצנרת) הגודל של השסתום הכוונה היא למידות המעבר הפנימי המשפיעות על הספיקה המכסימאלית שניתן להעביר בשסתום בלי לגרום לחימום וגם למידות הפתחים אליהם מתחברים. שסתומים מסוג "Spool" שמעצם הגדרתם מאפשרים לכמות קטנה של דליפה לעומת שסתומים מטיפוס "Poppet" שנחשבים כשסתומי אפס דליפות. שסתומים On-Off בעלי מצב מופעל לגמרי או מצב כבוי לגמרי לעומת שסתומים פרופורציונאליים אשר מאפשרים לשלוט בלחץ, ספיקה ו/או כיוון באופן רציף. (כגון שסתומים פנאומטיים, הידראוליים, סרוו-הידראוליים, פרופורציונאלים ועוד).