כנפיים
בוכנות
גלגלי שיניים

משאבה הינה רכיב המקבל אנרגיה מכאנית סיבובית (מונע ע"י מקור אנרגיה כדי להסתובב ולבצע שאיבה ודחיסת נוזל) משאבות בהדחק קבוע – נפח הנוזל המסופק ע"י המשאבה קבוע ואינו ניתן לשינוי. משאבות בהדחק משתנה – הנפח משתנה בהתאם לפיקוד של המשאבה.

משאבות יד – משאבות אשר מקור האנרגיה שלהם הוא כוח אנושי. משאבות מסוג גלגלי שיניים – המשאבה הבסיסית ביותר בעלת הדחק קבוע. משאבות גלגלי שיניים בעלות גוף אלומיניום ללחץ 150- 200 אט' וכאלו בעלות גוף פלדת יציקה. לחצי העבודה נעים בין 170 ל- 250 אט.

משאבות כנפיים או "סכינים" לחצי העבודה בין 200 – 300 אט': בהדחק קבוע או הדחק משתנה. משאבות בוכנה לחצי העבודה בד"כ בין 280 – 700 אט' בהדחק קבוע או משתנה אופן פעולת הבוכניות רדיאלי או אקסיאלי בליא תוכלו למצוא את המותגים המובילים בתחום, משאבה הידראולית פרקר דניסון  (Parker – Denison) משאבה הידראולית קסאפה (Cassapa), משאבה הידראולית האווה (Hawe), משאבה הידראולית איטון (Eaton)