• מתקן הבדיקה של 100 כ"ס כולל:
  • אמצעי ניטור ללחצים
  • אמצעי ניטור לספיקה המסופקת בפועל
  • אמצעי ניטור טמפרטורת הנוזל
  • אמצעי ניטור מהירות הסיבוב
  • יכולת קריאת נתונים בזמן אמת
  • הדפסת פלט ממוחשב של תוצאות בדיקה
bdika_veharatza_250-e1469107123917