עגלת תמיכה בבלון תצפית.

עגלה המיועדת לתמוך בתפעול בלון תצפית נייד. העגלה מאפשרת הובלה וניפוח הבלון היגוי הבלון, תקשורת עם ציוד תצפית.

יש לכם שאלה?