מערכת הידראולית לדוברה לקציר מלח – בוצע עבור כיל / מפעלי ים המלח

דולב מיכלי פלסטיק

החלפת מערכת הידראולית לתנור – בוצע עבור כיל / רותם אמפרט