מערכת תצפית מפולסת

מערכת תצפית- לנדרובר

רכב תצפית אוטונומי

משאית להפעלת מכ"ם

פילוס ודיגום רכב

מארז למערכת תצפית

קרון ממוגן קל משקל

מערכת תצפית על רכב לאבטחת ארועים

קרון מכ"ם נגרר