החלפת מתקן בדיקה לרכיבים הידראוליים

מערכת מילוט מבניין בוער

ביואקספלורר

מתקן פליטה

קולט שמש סולרי

מגבה הידראולי נייד 160 טון

פרוייקט אופניים – עיריית ירושלים