מתקן בדיקה והרצה – משאבות ומנועים

מתקן ניקוי מצננים

מתקן בדיקת שסתומים