מתקן לניקוי בארות מים

מתקן קידוח נייד גאוטכנולוגיה