מכבש 30 טון עם בקרת לחץ מדוייקת

מכבש עם כלוב הגנה

מכבש 35 טון

מכבש הזרקות 50 טון