יחידת כח הידראולית
מערכות הידראוליות למיכון חקלאי
קרונות ודיגום רכב
מכונות לתשתית וקרקע
מתקני בדיקה כיול והרצה
כלים ניידים
מכבשים הידראוליים
פרוייקטים מיוחדים
תכנון ושדרוג מתקני תעשייה
דוברה ים המלח