בוכנות הידראוליות הינן רכיב המקבל לחץ נוזל ומבצע תנועה קווית.
בוכנה חד כיוונית מבצעת תנועה בכיוון אחד (הרמה) תחת לחץ נוזל והתנועה בחזרה (ירידה) מבוצעת ללא לחץ נוזל למשל עם פתיחת שסתום המשקל העצמי המופעל על הבוכנה גורם לזרימת הנוזל בחזרה למיכל ומאפשר לבוכנה לחזור לכוון השני.
בוכנה דו כיוונית לעומת זאת, מבצעת תנועה בשני הכיוונים תחת לחץ הנוזל.
בוכנה טלסקופית הינה בוכנה בעלת מספר שלבים הנפתחים או נסגרים אחד לתוך השני. מה שמאפשר מהלך בוכנה גדול ביחס למידות הבוכנה.

הבחנה נוספת היא בין בוכנות הידראוליות מתוך קטלוג לבין אלה המיוצרות במיוחד עבור לקוח ספציפי.

חברת ליא מציעה מספר אופציות לבחירת הבוכנה המתאימה: